Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE WWW.STUDIOCERNE.SI

Ovi opći uvjeti vrijede za svakog korisnika (u daljnjem tekstu: korisnik) koji posjećuje ili upotrebljava web-mjesto www.studiocerne.si, a koji su u trenutku prihvaćanja ovih općih uvjeta dostupni na internetskoj adresi www.studiocerne.si (u daljnjem tekstu: web-mjesto) te kojima upravlja društvo STUDIO ČERNE d.o.o., Šmartinska cesta 217 (u daljnjem tekstu: ponuditelj).

Ovi opći uvjeti vrijede za cijelo web-mjesto. Pored ovih općih uvjeta, za određene dijelove web-mjesta, podstranice ili za određene korisnike mogu vrijediti još i posebni uvjeti ili pravne napomene.

Upotrebom web-mjesta korisnik potvrđuje da prihvaća ove opće uvijete te je suglasan sa svim njihovim odredbama i upoznat s Pravilima zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Ovi opći uvjeti mogu se u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom web-mjesta po izmijenjenim uvjetima korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

Informacije o ponuditelju i kontakt

STUDIO ČERNE d.o.o., Šmartinska cesta 217, 1000 Ljubljana
Adresa e-pošte (adresa na koju korisnik može poslati svoje prigovore, primjedbe, zahtjeve i izjave): info@studiocerne.si
Matični broj: 6463495000
PDV ID broj: SI51631881. Ponuditelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV).
TRR: SI56 0316 1100 0038 496, SKB d.d.

Upotreba web-mjesta
Korisnik se obvezuje da će web-mjesto upotrebljavati zakonito i na uobičajeni način, u skladu sa svrhom web-mjesta.
Ako korisnik web-mjesto upotrebljava protivno prethodnom stavku, ponuditelj mu može privremeno ili trajno (ovisno o težini povrede) onemogućiti pristup portalu.
Upotrebom web-mjesta između korisnika i ponuditelja ne nastaje nikakav ugovor ni ugovorni odnos. Korisnik na temelju upotrebe web-mjesta nema nikakvih drugih obveza osim onih koje su navedene u ovim uvjetima.
Ponuditelj pridržava pravo da pristup portalu, određenim dijelovima portala ili pojedinim funkcionalnostima na portalu ograniči u bilo kojem trenutku (npr. samo za registrirane korisnike ili naručitelje) ili obveže na ispunjavanje određenih uvjeta.

Predstavljanje artikala i ažuriranost podataka
Slike artikala u internetskoj trgovini ili bilo gdje na web-mjestu su simbolične i ne jamče njihova svojstva. Ponuditelj pridržava pravo na manja odstupanja između opisa i stvarnih svojstava artikala. Ponuditelj nije vezan opisom proizvoda ili objavljenom cijenom artikla ako je opis ili cijena posljedica pogreške pri unosu ili ako je do pogrešnog opisa ili cijene došlo nehotice.

Ponuditelj će pokušati što bolje brinuti se o ažuriranosti i točnosti podataka koji su navedeni na internetu. Unatoč tome, svojstva artikala, rok isporuke i cijena se mijenjaju, stoga postoji minimalna mogućnost da ponuditelj ne uspije istovremeno s izmjenom ispraviti podatke na web-mjestu. U takvom slučaju kupca će se obavijestiti o izmjenama te će mu se omogućiti otkazivanje narudžbe ili zamjena naručenog artikla.

Cijene artikala i troškovi dostave

Sve objavljene cijene u internetskoj trgovini uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV), naime, prema eventualnim izmjenama porezne stope, osim kada je izričito navedeno da cijena ne uključuje PDV.
Cijene artikala na web-mjestu https://www.studiocerne.si vrijede u trenutku slanja narudžbe te vrijede do dana objave novog cjenika. Cijene vrijede samo za kupovinu putem internetske trgovine https://www.studiocerne.si.

Cijene artikala objavljene u internetskoj trgovini ne uključuju troškove dostave. Troškovi dostave se obračunavaju posebno, i to prema cjeniku GLS d.o.o. uz dodatne troškove materijala za pakiranje.

Troškovi dostave za narudžbe iz inozemstva obračunavaju se prema važećem cjeniku GLS d.o.o. za inozemstvo.

Vrijednost narudžbe: Minimalna vrijednost narudžbe iznosi 10 EUR (bez troškova dostave)

Način plaćanja
Korisnik kupljene artikle može platiti na sljedeće načine:

– Uplatom prema predračunu, gdje korisnik namiruje kupovninu u roku od tri (3) radna dana na transakcijski račun ponuditelja. Kupac zaprima predračun sa svim potrebnim podacima za plaćanje na svoju adresu elektroničke pošte koju je naveo u internetskoj trgovini https://studiocerne.si/ pri narudžbi. Ponuditelj naručene artikle šalje u skladu s uvjetima isporuke utvrđenim na predračunu ili ponudi.

-Plaćanjem pouzećem iznos poštarine i vrijednost artikla kupac plaća službeniku GLS d.o.o. u gotovini pri dostavi ili preuzimanju artikala.
Troškovi slanja vrijede u domaćem prometu na području Slovenije.

-Gotovinom pri osobnom preuzimanju naručene robe (obavezno uz prethodni dogovor)

Potvrda narudžbe

Nakon predaje narudžbe u internetskoj trgovini https://studiocerne.si/ korisnik prima obavijest elektroničkom poštom da je narudžba zaprimljena. U njoj su navedeni artikli i količine koje je odabrao korisnik te, ako postoji, i iznos poštarine. Zaprimljene narudžbe obrađuju se kao neopozive i izvršit će se. U slučaju da korisnik želi otkazati narudžbu, može nas obavijestiti najkasnije u roku od 6 sati na adresu e-pošte info@studiocerne.si

Internetska trgovina https://studiocerne.si/ pridržava pravo da otkaže narudžbu za koju utvrdi da ju prema navedenim uvjetima i podacima kojim raspolaže ne može izvršiti. Ako je korisnik već uplatio prema predračunu, u tom slučaju će mu ponuditelj vratiti cijeli iznos kupovnine i troškove dostave u roku od 8 dana.

Dostava naručenih proizvoda

Ponuditelj artikle dostavlja putem društva GLS d.o.o.
Ponuditelj naručene pošiljke predaje svaki dan, osim u subotu, nedjelju i praznicima. Uobičajeno se takvi artikli, naručeni u internetskoj trgovini https://studiocerne.si/ dostavljaju na adresu korisnika u roku od 1 do 3 radna dana. Navedena dostava vrijedi za artikle na zalihi.
Kada artikli nisu na zalihi, ponuditelj obavještava naručitelja o datumu dostave na adresu e-pošte navedene u narudžbi.

U slučaju odsutnosti ponuditelja, potonji se obvezuje da će naručene proizvode korisniku dostaviti najkasnije u roku od 45 dana od potvrde narudžbe putem e-pošte. Ponuditelj ne odgovara za prekoračenje roka dostave, ako je zakašnjenje posljedica drugih nepredviđenih događaja, neovisno o tome radi li se o vanjskim događajima ili događajima u sektoru ponuditelja.

Odstupanje od ugovora/kupovine od strane fizičke osobe

Fizičke osobe koje zaključe ugovor/kupovinu na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača imaju pravo da najkasnije u roku od petnaest dana od preuzimanja robe na adresu e-pošte info@studiocerne.si dostave izjavu da odstupaju od ugovora/kupovine, a da pritom ne trebaju navesti razlog svoje odluke. Povratak primljene narudžbe na našu adresu u roku za odstupanje (15 dana) smatra se izjavom o odstupanju od ugovora/kupovine. U slučaju kada kupac odstupi od ugovora/kupovine putem izjave poslane na adresu e-pošte info@studiocerne.si, primljenu robu mora vratiti na našu adresu u roku od 30 dana od izjave. Ponuditelj će iznos primljene uplate za vraćenu robu uplatiti kupcu na njegov bankovni račun u roku od tri dana od primitka vraćene robe. Ako kupac počne upotrebljavati proizvod pa se predomisli, gubi pravo na odstupanje od ugovora/kupovine. Naime, također mora primljenu robu vratiti neoštećenu i u neizmijenjenoj količini. Troškove povrata robe plaća kupac.

Ako narudžbu izvrši pravna ili fizička osoba koja obavlja dohodovnu djelatnost, neovisno o njenom pravnom organizacijskom obliku ili vlasništvo te u slučajevima kada kupovina nije izvršena na temelju ugovora zaključenog na daljinu, odredbe prethodnog stavka ne vrijede. Moguće zahtjeve za povrat blaga ćemo u tom i sličnim slučajevima obrađivati pojedinačni te pritom u najvećoj mogućoj mjeri uzimati u obzir sve razloge i okolnosti.

Reklamacije
Pri primitku oštećenog artikla, artikla s nedostatkom ili pogrešnog artikla, kupac ga mora odmah ili u najkraćem mogućem roku reklamirati tako što će pisanim putem obavijestiti ponuditelja artikla na adresu društva STUDIO ČERNE d.o.o., Šmartinska cesta 217 ili putem adrese e-pošte info@studiocerne.si. Ponuditelj je takav artikl dužan zamijeniti ili vratiti novac kupcu u najkraćem mogućem roku. Troškove reklamacije i dostave plaća ponuditelj.

Isključenje odgovornosti

Ponuditelj daje nikakvo jamstvo da su sadržaji objavljeni na web-mjestu točni, potpuni i ispravni te ne odgovara za moguću štetu koja može nastati korisniku jer se vodio objavljenim sadržajem. Ni u kojem slučaju sadržaje objavljene na web-mjestu nije moguće smatrati ponudom u smislu Zakona o obveznim odnosima.

Ponuditelj ne daje nikakvo jamstvo u pogledu funkcioniranja ili dostupnosti web-mjesta i ne odgovara za moguću štetu koja može nastati korisniku jer web-mjesto nije bilo dostupni ili nije funkcioniralo ili nije funkcioniralo ispravno.

Ponuditelj ne odgovara za štetu koja bi zbog upotrebe web-mjesta mogla nastati na korisnikovoj strojnoj, programskoj ili drugoj opremi. Korisnik je dužan sam se pobrinuti za prikladnu zaštitu (antivirusnu itd.) opreme pomoću koje pristupa web-mjestu.

Slike artikala su simbolične i informativne te mogu biti drukčije od stvarno dobavljive robe.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupan sadržaj web-mjesta, neovisno o obliku u kojem je izražen, zaštićen je autorskim pravom. Nositelj autorskog prava na objavljenom sadržaju je ponuditelj ili osoba za koju je to izričito navedeno pri pojedinačnom sadržaju.

Svi nositelji pridržavaju svoja autorska prava. Objave sadržaja na web-mjestu ni u kojem slučaju nije moguće tumačiti kao odricanje od bilo kakvog autorskog prava na sadržaj web-mjesta.

Bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja ponuditelja ili nositelja autorskih prava zabranjena je svaka upotreba bilo kojeg sadržaja objavljenog na web-mjestu u bilo koju svrhu, osim za osobni pregled korisnika. Isto tako je zabranjena upotreba sadržaja na način da se cjelokupno web-mjesto uključi u drugo web-mjesto. Povreda može za posljedicu imati kaznenu odgovornost i odgovornost za štetu.

Završne odredbe

Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora između ponuditelja i korisnika. Ugovor se zaključuje na slovenskom jeziku. Ponuditelj ne pohranjuje ugovore.

Ništetnost bilo koje odredbe ovih općih ugovora, neovisno o razlogu ništetnosti, ne znači ništetnost ovih općih uvjeta u cijelosti. U tom slučaju se ništetna odredba smatra nepostojećom, a ovi opći uvjeti i dalje vrijede bez te odredbe.

Na pravne odnose između korisnika i ponuditelja primjenjuje se pravo Republike Slovenije. Za rješavanje mogućih sporova nadležan je stvarno nadležan sud u Ljubljani.
Ovi opći uvjeti vrijede od 5.2.2015. Ponuditelj pridržava pravo izmijeniti opće uvjete.