Grafička mapa Matej Metlikovič

Grafička mapa ''Odabrane biblijske ilustracije'' u izdanju Studija i Galerija Černe, autora Mateja Metlikoviča. Prezentacija u prostorijama Knjižnice Šiška u Ljubljani. Otvoreno do 27. lipnja 2012.

Avtor: Matej Metlikovič

Naslov razstave: Izbrane biblijske ilustracije

Datum trajanja: Od 2012-05-22 00:00:00 do 2012-06-27 00:00:00

Lokacija: Knjižnica Šiška

Telefon: +386 40 359 593

E-mail: info@studiocerne.si

cerne_metlikovic