Miljenko Bengez razstava

Vljudno Vas vabimo na odprtje likovne razstave

Miljenko Bengez Slike

v petek 11. aprila 2014 ob 19.00 uri, v Galeriji 14 na Bledu.

Razstava bo odprta do 25. aprila.

 

We kindly invite you to the opening of the art exhibition

Miljenko Bengez Paintings

On Friday, April 11th 2014 at 19.00hrs at Gallery 14, Bled.

The exhibition will be open untill April 25th.

Prepoznaven opus avtorjevih originalnih del nas bo vpeljal v barviti slikarski svet, tega mednarodno uveljavljenega avtorja. Miljenko Bengez je popotnik, ki je ga je ustvarjalna pot vodila vse od rodnega Zagreba širom Italije, New Yorka in dalje ter je dandanes s svojimi deli prisoten v številnih likovnih zbirkah po Evropi, Zda in na Japonskem.

Enako bogata, razgibana, svobodna in barvita so njegova dela, odsev avtorjevih doživljanj, izkušenj in zaznamovana z njegovimi notranjimi in zunanjimi krajinami.

Na razstavi bo na ogled izbor originalnih del na platnu ter omejena izdaja treh del iz razstave v grafični izvedbi (giclee fine art print).

AVTOR O SVOJEM DELU

…Umetnost ne bi obstajala brez možnosti izražanja lastne ideje ali koncepta. Moje delo je nenehno iskanje najboljšega načina za razlago svoje ideje o sebi in svetu, ki me obdaja. Znanje se stalno spreminja . Vsako delo, ki ga ustvarim, je sočasno razširitev preteklosti odkoder prihajam, moja osebna izkušnja , refleksija krajev, katere sem obiskal in kar sem spoznal tam, kakor tudi moja vizija prihodnosti proti kateri potujem. Jaz se ne omejujem le na en medij ali slog in ponavadi nimam čisto jasne zamisli o slikah vnaprej. Pogosto moje slike nastanejo z izhodiščno idejo o barvi in se nato razvijejo v kompozicije v katerih barve ostajajo osnovni subjekt. V delih povzemam okolje vendar nisem foto-realističen slikar. Kot umetnik mi je dovoljeno spreminjati stvari . To je umetniška svoboda. Za mene je, umetnost sinteza mojih občutenj subjekta ali barv, ki me navdihujejo ter materialov in tehnik, ki jih uporabljam. Enostavno pustim, da se zgodi -včasih čakam, včasih tavam naokoli, dokler ne pride pravi trenutek. Ko je moja slika enkrat končana in izpostavljena gledalcem, ki jih zaustavi vsaj za trenutek, da jo opazujejo in razmišljajo o njej, takrat lahko rečem, da je moje delo dobro opravljeno ...

MILJENKO BENGEZ ABOUT HIS WORK:

…Art would not exist without the ability to express an idea or concept. My work is a constant search for the best way to interpret my ideas about myself and the world I am surrounded by. Knowledge always changes. Each piece I create is simultaneously an extension of the past, of where I’ve come from, my personal experience, reflection of places I have visited and of what I’ve learned there, as well as my vision of the future towards which I’m going. I do not limit myself to only one medium or style and usually I don’t have a bright idea of the picture in advance. Often, my paintings start with an idea of a color, then evolve into compositions in which color is the primary subject. I am depicting, but I am not a photorealistic painter. As an artist, I am allowed to change things. It’s artistic freedom. To me, art is a synthesis of my feelings, the subject or colors that inspire me and materials and techniques I use. I just let it happen — sometimes waiting, sometimes wandering around until the right moment arrives. Once my painting is finished and exposed and viewers stop for just a moment to observe it and reflect on a painting I have created, then I can say my work is well done…

Avtor: Miljenko Bengez

Naslov razstave: Slike

Datum trajanja: Od 11.04.2014 do 25.04.2014

Lokacija: Galerija 14, Prešernova cesta 14, Bled

Telefon: +386 40 359 593

E-mail: info@studiocerne.si

cerne_slike